Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

KURUM MÜDÜRÜ

Kurum Müdürü

 

          Bütün Ceza İnfaz Kurumlarında olduğu gibi kurumumuzda da hükümlü ve tutuklulara dil, din, ırk, mezhep, renk, cinsiyet, felsefi inanç ve siyasi düşünceleri ile ekonomik güçleri ve toplumsal konumları yönünden ayırım yapılmaksızın ve hiçbir kimseye ayrıcalık tanınmaksızın hizmet verilmektedir.

          Değişen ve gelişen infaz anlayışıyla beraber kurumlarımız hükümlü ve tutukluların mahkeme kararlarıyla sadece cezalarını ve tutukluluk sürelerini infaz ettikleri binalar olmaktan çıkmış adeta bir eğitim ve rehabilitasyon merkezleri haline gelmiştir.

       Hükümlü ve tutukluların maddi ve manevi kalkınmaları için eğitim ve öğretim faaliyetlerinin gerekliliği ve yararı bütün dünyaca kabul edilmiştir. Bu faaliyetler, en etkili iyileştirme aracı olduğu kadar, kurum rejiminin gerektirdiği disiplin ve düzene en iyi uyan yaşayış sistemidir.

          Kurumumuzda eğitime yönelik çalışmalardan beklenen; hükümlü ve tutukluların doğru davranış, tutum ve alışkanlıkları benimseyerek, yeniden suç işlemelerini önleyecek ahlaki değerler kazanmalarını sağlamak, kurum hayatını normal hayata yakınlaştırarak, bu kişilerin salıverilmelerinden sonra topluma uyumlarını kolaylaştırmak ve dış olaylara, tahriklere karşı sabırlı, dayanıklı ve soğukkanlı hale getirmektir.

Adres

Yürekli Mahallesi 5595 Sokak No : 20/B-4 Sarıçam/ADANA

Telefon

Telefonlar : 0322 385 3296 -97-98

Faks : 0322 385 2598

E-Posta

adana.etcikisaretadalet.gov.tr